fbpx

Kapitalski dobiček pri prodaji nepremičnine

Kapitalski dobiček se je v letošnjem letu s predlogom Zakona o dohodnini spremenil – znižal. Kaj sploh je kapitalski dobiček in kdaj govorimo o njem?

Veliko strank, ki se odloči za prodajo svoje nepremičnine, še nikoli ni slišalo za kapitalski dobiček, zato je zelo pomembno, da vam nepremičninski posrednik razloži pojem in predvsem, kaj to pomeni za vas. Davčna osnova za odmero dohodnine od dobička iz kapitala je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi.

Primer:

Pri nakupu nepremičnine ste plačali 100.000,00 EUR, sedaj pa ste jo prodali za 150.000,00 EUR. Razlika v višini 50.000,00 EUR torej predstavlja osnovo za izračun kapitalskega dobička.

Stopnja davka pa se je z dosedanjih 27,5 % znižala na 25 % in se na vsakih dopolnjenih pet let lastništva znižuje.

V praksi to pomeni:

  • do pet let znaša osnova 25 %,
  • po petih letih je osnova 20 %,
  • po desetih letih je osnova 15 %,
  • po petnajstih letih se ne plačuje oz. je osnova 0 %.

Davčna osnova se zniža za normirane stroške, za plačan davek na promet nepremičnin ali davek na dediščine in darila ter za dejanske stroške, ki jih je zavezanec imel zaradi vlaganja v obnovo nepremičnine. Slednje se dokazuje z računi, zato shranjujte račune, saj jih je treba priložiti napovedi.

Ali smo lahko oproščeni plačila?

Da, lahko. Če ste imeli na nepremičnini stalno prebivališče (vsaj tri leta), ki je predmet prodaje, potem ste tega davka oproščeni. Če pa ste nepremičnino dedovali v prvem dednem redu, pa si lahko pomagate s cenitvijo (na datum dedovanja).

Compare listings

Primerjaj