fbpx

Vse o energetski izkaznici

Danes se bomo dotaknili pomembne tematike in sicer, govorili bomo o Energetski izkaznici.

Odgovorili bomo na vprašanja kaj sploh je Energetska izkaznica, zakaj jo potrebujemo, kje se lahko pridobi in vse ostale koristne informacije v povezavi s tem.

Energetska izkaznica se je v Sloveniji pojavila leta 2013, ko je postala tudi z zakonom uveljavljena, dve leti kasneje, torej leta 2015, pa tudi z zakonom obvezna.

 

Kaj sploh je Energetska izkaznica?

To je javna listina, ki razpolaga s podatki o energetski učinkovitosti nepremičnine. Gre za varstvo potrošnikov, da so o tem informirani.

Da razložimo, v primeru, ko kupujemo gospodinjske aparate, npr. hladilnik, vedno pogledamo energetski razred hladilnika. O aparatu, ki ga kupujemo, smo o njegovih lastnostih obveščeni takoj oziroma še pred nakupom. Poznamo ceno, energetski razred aparata in še ostale lastnosti.

Pri nepremičninah, ko gre za veliko večje posle in vrednosti, pa ljudje vseeno velikokrat ne vedo, kaj sploh kupujejo. Nimajo vseh razpoložljivih informacij, med njimi je tudi zelo pomembna, Energetska izkaznica.

 

Kdo pa je izdajatelj Energetske izkaznice in kje jo lahko pridobimo?

Energetsko izkaznico lahko izdela podjetje, ki ima za to opravljeno licenco, oziroma posamezniki z opravljeno licenco za opravljanje tega posla.

Seznam pooblaščenih izdelovalcev lahko najdemo na spletu, ti podatki so javno dostopni.

 

Kdaj je energetska izkaznica obvezna?

Izpolnjena morata biti dva trenutka, ko je energetska izkaznica obvezna:

  1. Kadar lastnik nepremičnine začne z oglaševanjem svoje hiše/stanovanja za namene prodaje ali najema. Takrat morajo biti v oglasu že navedeni kazalniki energetske izkaznice. Predpisana globa za fizične osebe, ki začnejo prodajati svojo nepremičnino brez izdelane energetske izkaznice, je 250 EUR.
  2. Potreba po energetski izkaznici je tudi trenutek, ko se podpiše prodajna pogodba. Takrat je energetska izkaznica obvezna priloga in jo mora dosedanji lastnik nepremičnine predložiti novemu kupcu.

Obstajajo pa tudi izjeme, kjer izdelava energetske izkaznice ni potrebna. Poglejmo si primere.

  • Izjema je enostanovanjska stavba, ki ima manj kot 50 m2 uporabne (neto) površine, na primer vikend. Vendar pa ta izjema ne velja za stanovanja, ne glede na velikost. Tudi če imamo garsonjero v velikosti 20 m2, potrebujemo energetsko izkaznico.
  • Kmetijski objekti, ki nimajo ogrevanja.
  • Proizvodni in skladiščni objekti, ki nimajo ogrevanja.
  • Nepremičnine, ki so dotrajane in se podirajo same vase.

 

Cene izdelave energetske izkaznice se za stanovanja gibljejo od 80 do 100 eur, za hiše pa od 150 do 200 eur. Na samo ceno izdelave vpliva velikost nepremičnine, razpoložljiva dokumentacija in lokacija nepremičnine.

Pridobimo jo lahko v roku enega tedna.

Kje lahko preverimo, ali ima določena nepremičnina že izdelano energetsko izkaznico, ali pa jo morda še potrebuje?

Ker je energetska izkaznica javna listina, je dostopna vsem, najdete pa jo na spletnih straneh Geodetske uprave Republike Slovenije, kjer si jo lahko tudi natisnete ali shranite na računalnik.

Energetska izkaznica lahko obstaja za celotno stavbo in za posamezni del. Če energetska izkaznica za večstanovanjsko stavbo že obstaja, ni več možno izdelati energetske izkaznice za posamezno enoto v njej.

Energetska izkaznica velja 10 let od datuma izdaje.

Compare listings

Primerjaj