Energetska Izkaznica – ključ do trajnostnega bivanja | GALEA BLOG

Nekategorizirano

Energetska Izkaznica – ključ do trajnostnega bivanja

Ob nakupu hladilnika, pomivalnega ali pralnega stroja ter drugih električnih naprav zmeraj preverimo tudi njihovo energetsko učinkovitost. Zakaj potem tega ne storimo tudi pri nakupu nepremičnine? 

Čeprav se nam včasih zdi, da je energetska izkaznica zgolj še en dokument, ki ga je potrebno priskrbeti pri prodaji nepremičnine, so informacije o energetski učinkovitosti ključni podatek pri nakupu in najemu hiše ali stanovanja.

Energetska izkaznica: Kaj je in zakaj jo potrebujemo?

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe ali dela stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Poleg podatkov o rabi energije so pomemben del energetske izkaznice tudi predlagani ukrepi za optimalne ali stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti obstoječe stavbe ali njenega dela. (Zakon o učinkoviti rabi energije, 30. člen; Uradni list RS, št. 158/20)

To pomeni, da na energetski izkaznici poleg energetske učinkovitosti najdemo tudi predloge izboljšav. Bodisi gre za izolacijo podstrešja, zamenjavo oken ali izboljšanje notranje izolacije sten. Nepremičnine z novo fasado lahko izgledajo odlično, medtem ko je notranja izolacija sten slaba. Ti podatki torej lastnikom, kupcem in najemnikom, skupaj s priporočili, olajšajo odločitev o nakupu ali najemu nepremičnine. Na državni ravni pa energetske izkaznice omogočajo analizo in pregled energetske učinkovitosti stavb po celotni državi.

Energetske izkaznice stavb na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke. Na koncu članka razkrijemo tudi naše priporočilo za poobleščenega izdelovalca energetskih izkaznic v Sloveniji.

Energetski Razredi: Kaj so in zakaj so pomembni?

Energetski razredi predstavljajo sistem razvrščanja nepremičnin glede na njihovo energetsko učinkovitost. Običajno so označeni s črkami od A do G, pri čemer razred A označuje najvišjo energetsko učinkovitost, razred G pa najnižjo. Razredi niso pomembni le za nove gradnje, ampak tudi za obstoječe stavbe, ki se prodajajo ali oddajajo.

Energijski razredi ali energijski kazalniki (Qnh / Au) v Sloveniji so:

– razred A: od 0 do 15 kWh/m2a

– razred B: od 15 do 35 kWh/m2a

– razred C: od 35 do 60 kWh/m2a

– razred D: od 60 do 105 kWh/m2a

– razred E: od 105 do 150 kWh/m2a

– razred F: od 150 do 210 kWh/m2a

– razred G: od 210 do 300 in več kWh/m2a

Razreda A in B se pripisujeta pasivnim oz. skoraj nič-energijskim stavbam. Stavb A razreda je na trgu relativno malo, saj se energetski razredi z leti zaostrujejo in tovrstne standard dosegajo zgolj čisto nove stavbe oz. jim bodo zadostile tiste, ki se ravno gradijo.

Namig:

Pri nakupu stanovanja v večstanovanjskih blokih bodite pozorni na kateri del stavbe se nanaša energetska izkaznica. Je narejena za celoten objekt ali zgolj stanovanje, ki ga kupujete? 

Energetski razred se lahko v blokih razlikuje tudi po posameznih delih stavbe, saj je pomembna tudi lega stanovanja znotraj objekta. Če ima stanovanje 3 zunanje stene v primerjavi z eno, lahko to ključno vpliva na energetsko učinkovitost. 

Priporočamo, da si v tem primeru zagotovite energetsko izkaznico za tisti del stavbe, saj vam bo to pomagalo pri nakupni odločitvi.

Gradimo trajnostno prihodnost z nizkimi stroški!

Nepremičnine z visokim energetskim razredom in ugodno energetsko izkaznico pogosto privabijo več zanimanja na trgu. Energetski razredi in energetska izkaznica sta orodji, ki nam pomagata pri stroškovni učinkovitosti in grajenju trajnostne prihodnosti. Z ozaveščanjem o energetski učinkovitosti nepremičnin lahko vsak posameznik prispeva k zmanjšanju obremenitve okolja in ustvarjanju bolj trajnostnega bivalnega okolja.

Nazaj

Iskanje nepremičnin