Kako se pridobi lastninska pravica?

Lastninska pravica se lahko pridobi:

  • na podlagi pravnega posla (veljavni zavezovani pravni posel in razpolagalni pravni posel- zahteva se vpis v zk
  • dedovanja (v trenutku zapustnikove smrti)
  • zakon (priposestvovanje, pridobitev s prilastjo in povečanje vrednosti nepremičnine)
  • odločba državnega organa (gradnja čez mejo nepremičnine, na podlagi pravnomočne sodne odločbe)

Kako nastane hipoteka?

Hipoteka nastane na podlagi pravnega posla (pogodba o ustanovitvi hipoteke) z vpisom v zemljiško knjigo. Pogodba mora vsebovati podpisano zemljiškoknjižno dovolilo in podpis, overjen pri notarju.

Kako je omejeno plačilo za posredovanje pri najemnih pravnih poslih?

Najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje brez davka na dodano vrednost pri najemni pogodbi za isto nepremičnino znaša eno mesečno najemnino, ki je določena v najemni pogodbi za nepremičnino.

Kako je omejeno plačilo za posredovanje pri posredovanju prodaje ali nakupa nepremičnine?

Najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje brez davka na dodano vrednost pri nakupu ali prodaji za isto nepremičnino znaša največ 4 % vrednosti nepremičnine, ki je predmet pogodbe.

Kako prijavim davek, če oddajam nepremičnino v najem?

Postopek je zelo enostaven, vlogo oziroma napoved za oddajo dohodka od oddajanja nepremičnin, lahko pridobite na spletni strani E-Davki in tudi fizično, v vložišču Finančne uprave.

Napoved lahko oddate preko aplikacije E-Davki, po pošti ali fizično v vložišču Upravne enote.

Pri napovedi se vam normirani stroški v vrednosti 10 % vedno priznajo in vam jih obračuna država. Za to vam ni treba oddajati nobene posebne vloge.

Kako preverimo ali so meje zemljišča urejene?

Zemljiške meje preverimo zemljiškem katastru. Poleg ostalih informacij najdemo tam tudi podatke o urejenosti zemljiških meja. Večji del evidence je brezplačen in dostopen na spletu. Zaradi številčnosti podatkov je priporočljiv obisk Geodetske uprave ali geodetskega podjetja. Neurejene meje lahko hitro povzročijo neprijetne težave in spore s sosedi, zato je meje dobro preveriti.

Kako preverimo ali je nepremičnina prosta vseh bremen?

Bremena nepremičnine lahko preverimo v zemljiški knjigi. Ta je dostopna na spletu in je brezplačna za uporabo. V njej najdemo podatke o lastnikih, vseh morebitnih bremenih, kot sta npr. služnostna pravica ali hipoteka.

Kako dolgo moram imeti prijavljeno stalno prebivališče, da mi ni potrebno plačati dohodnine od dobička iz kapitala?

Ko imamo stalno prebivališče prijavljeno 3 leta, smo oproščeni plačila dohodnine od dobička iz kapitala.

 

Kako dolgo je energetska izkaznica veljavna?

Energetska izkaznica je veljavna 10 let od njene izdaje.

Kako pripraviti oglas za nepremičnino?

Za pripravo oglasa boste potrebovali vse potrebne informacije o nepremičnini, pravilno oceno tržne vrednosti nepremičnine in kakovostne fotografije. Opis nepremičnine naj bo kratek in informativen. Nepremičnino na oglede in prodajo pripravite še pred fotografiranjem. Fotografije na oglasu bodo ustvarile prvi vtis, ki je pri prodaji nepremičnine zelo pomemben.

Kako pomembne so dobre fotografije za prodajo nepremičnine?

Kakovost vizualnih vsebin je pri prodaji izrednega pomena. Fotografije in video predstavitve so navadno prvi stik nepremičnine in potencialnega kupca. Kakovostne fotografije naj zajamejo vse pomembne značilnosti nepremičnine (notranjost, zunanjost, razglede itd.).