Kakšna je davčna stopnja za plačilo davka na promet?

Davčna stopnja za plačilo davka na promet nepremičnin je 2 % od davčne osnove.

Kakšne so stopnje obdavčitve za plačilo kapitalskega dobička?

Če nepremičnino, na kateri nisi imel stalnega prebivališča in tam prebival 3 leta in nisi opravljal v njej pridobitnih dejavnosti, prodaš pred potekom prvih 5 let lastništva, plačaš 25 % davek na kapitalski dobiček.

Stopnja dobička iz kapitala se znižuje vsakih 5 let imetništva in sicer po naslednji lestvici:

 • do 5 let imetništva kapitala = 25 % davek
 • od pet do deset let = 20 % davek
 • od deset do petnajst let = 15 % davek
 • nad petnajst let = 0 % davek

Kakšen je postopek ocenjevanja vrednosti nepremičnin?

Pri postopku ocenjevanja gre za zaporedje faz, ki so potrebne, da kakovostno opravimo nalogo ocene vrednosti nepremičnin oz. nepremičninskih pravic.

Ključne dejavnosti ocenjevalnega procesa so naslednje:

 • ugotovitev fizičnih in pravnih lastnosti nepremičnine (velikost, starost, hipotekarna obremenjenost)
 • določitev vrst nepremičninskih pravic, ki bodo predmet ocene
 • določitev namena in ostalih osnovnih parametrov ocene vrednosti
 • določitev datuma, na katerega se nanaša ocena vrednosti
 • zbiranje in analiziranje podatkov
 • uporaba metod za dokončno oceno vrednosti nepremičninske pravice.

Kakšne so obveznosti posrednika pri poslih posredovanja z nepremičninami?

Obveznosti posrednika so naslednje:

 • iskati priložnosti na trgu, spraviti dva v stik
 • posredovanje pri pogajanjih, hitro in agilno
 • obveznost obveščanja strank o pravnih in dejanskih stanjih nepremičnine, o vseh pomembnih okoliščinah mora vprašati, povedati, napisati.
 • odgovarja za škodo (v primerih, da ne obvesti stranke)


 

Kakšne so pravice posrednika pri poslih posredovanja z nepremičninami?

Pravice posrednika so naslednje:

 • pravica do plačila provizije
 • pravica do povračila stroškov (oglaševanje, vožnja)

Kakšna je najvišja dovoljena provizija pri posredovanju v prometu z nepremičninami?

Zakon določa najvišjo višino posredniške provizije, ki znaša 4 %.

V kakšnih primerih se srečujemo z ocenjevanjem vrednosti nepremičninskih pravic?

Ocenjevalca vrednosti nepremičnin v zasebnem in poslovnem življenju potrebujemo, ko:

 • Ocenjujemo vrednosti za lastniške potrebe: nakup, prodaja, oddaja, najem nepremičnin
 • Ocenjujemo vrednosti za poslovne potrebe: presoja posojilne zmožnosti podjetja, presoja vrednosti podjetja

Kakšen je postopek prodaje kmetijskega ali gozdnega zemljišča?

Postopek prodaje je malo bolj zapleten od klasičnega, ker je potrebno pridobiti soglasje upravne enote, ki skrbi za ustrezno obveščenost predkupnih upravičencev. V določenih primerih je potrebno pridobiti še soglasje od državnih organov, npr. TNP.

Kakšen naj bo opis nepremičnine za oglas?

Opis naj bo jasen, premišljen in natančen. Omenite vse pomembne informacije (število sob, velikost, lega, lokacija, dostopnost, stroški itd.) ter izpostavite tudi dobre lastnosti nepremičnine. Tekst ni zgolj informativni, temveč je tudi prodajni. Pomembno je, da so podatki kljub temu realni in ne zavajajoči. Ne pozabite na kontaktne podatke.

Kakšna vprašanja zastaviti agentu na prvem ogledu nepremičnine?

 • Kakšna je zgodovina nepremičnine?
 • Kaj je razlog prodaje nepremičnine?
 • Kakšna je lokacija in okolje?
 • Koliko časa se nepremičnina že prodaja?
 • So na nepremičnini nujna popravila ali obnova?
 • Kaj je vključeno v prodajo?
 • Kakšen je nadaljnji postopek pogajanj?

Kakšna je višina davčnih obveznosti pri prodaji nepremičnine?

Pri vseh odplačnih transakcijah, ki jih izvajajo fizične osebe, se vedno plača davek na promet nepremičnin, ki znaša 2% od zneska kupnine. V kolikor je prodajalec nepremičnino pridobil po 1. 1. 2002, je zavezan tudi k plačilu dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine. Davčna stopnja z leti lastništva pada, je pa tudi kar nekaj oprostitev, npr., če je prodajalec tri leta pred prodajo v nepremičnini dejansko bival, dohodnine ne plača.

Kakšna je višina davčnih obveznosti pri podaritvi nepremičnine?

V kolikor gre za prvi dedni red, kar pomeni za prenos s staršev na otroke, vnuke, zeta ali snaho oziroma med samima zakoncema, je le ta prost davčnih obveznosti. Za katerikoli drug dedni red je davčna stopnja precej različna in tudi visoka, saj znaša od 5 pa tja do 39%, zato je v večini primerov pametneje poiskati katero od drugih možnosti za prenos lastništva.