Kje lahko preverimo, ali je nepremičnina prosta vseh bremen?

Osnovna evidenca za pravice na nepremičninah je zemljiška knjiga. V njej najdemo podatke o lastnikih, vseh morebitnih bremenih, kot sta npr. služnostna pravica ali hipoteka, ter tudi zaznambah, ki povedo, da se z nepremičnino nekaj dogaja (npr. plomba – zaznamba vpisa, zaznamba spora, ipd.). Zemljiška knjiga je dostopna na internetu, vpogled vanjo pa je brezplačen.

Kje lahko preverimo, ali so meje zemljišča urejene?

Osnovna evidenca za podatke o zemljiških parcelah je zemljiški kataster. V njem najdemo polno podatkov, med drugim tudi o urejenosti meja. Večina evidence je sicer brezplačno dostopne na internetu, a je zaradi številčnosti podatkov priporočljiv obisk najbližje izpostave Geodetske uprave ali katerega koli geodetskega podjetja. Večina meja je namreč še vedno neurejenih in lahko hitro zaidemo v težave oziroma spore s sosedi.