Kdaj dedič pridobi posest?

Dedič pridobi na zapustnikovih stvareh posest v trenutku zapustnikove smrti.

Kdaj in zakaj potrebujemo energetsko izkaznico?

Energetsko izkaznico stavbe potrebujemo, ko prodajamo stanovanje ali hišo oziroma le to oddajamo v najem za obdobje, daljše od enega leta. Namen energetske izkaznice je kupca ali najemnika seznaniti z energetskimi karakteristikami nepremičnine in ukrepi, ki jih je najbolj smiselno izvesti.