Ali lahko nepremičnino prodamo sami ali za to potrebujemo nepremičninsko agencijo?

Vse transakcije z nepremičninami lahko izvajamo sami. A potrebno se je zavedati, da gre v osnovi za dokaj zapletene posle, ki so povezani tudi z večjimi denarnimi zneski, zato je zelo priporočljivo sodelovanje z nepremičninsko agencijo. Le ta skrbi za interese obeh pogodbenih strank in zagotavlja pravilnost posla.

Ali lahko nakup nepremičnine v celoti financiramo s posojilom?

Višina odobrenega posojila je v osnovi odvisna od našega dohodkovnega statusa, šele nato pride na vrsto zavarovanje. Zato je nakup možno financirati v celoti s posojilom, če nam mesečni dohodki to omogočajo in če poleg kupljene nepremičnine v zavarovanje vključimo še kaj dodatnega, npr. poroka, zavarovanje pri zavarovalnici, drugo nepremičnino, ipd.