Lokacijska informacija od A do Ž

Nekategorizirano

Z dokumentom lokacijske informacije se srečujemo predvsem takrat, kadar se odločamo za nakup parcele, na kateri si želimo zgraditi hišo.

Ker se je lokacijska informacija v zadnjem času precej spremenila in imamo težave z branjem le-te tudi posredniki, vam v nadaljevanju predstavljamo nekaj iztočnic, kaj lokacijska informacija sploh je in kako jo beremo, oz. katere koristne informacije najdemo v njej.

Lokacijska informacija je informacija s področja urejanja prostora. V njej dobimo informacije o namenski rabi, o razvojni stopnji zemljišča, o prostorskih aktih in predpisih, ki veljajo na izbrani zemljiški parceli.

Izdelava lokacijske informacije ni obvezna, je pa zelo priporočljiva. V njej iz vidika gradnje najdemo najbolj pomemben podatek, kakšni so pogoji na tej parceli ter kateri prostorski akt velja na tem področju.

Mnogokrat se da te informacije razbrati tudi iz uradnih evidenc, vendar se akti velikokrat dopolnjujejo in v uradnih evidencah lahko te dopolnitve spregledamo.

Pri nakupu parcele je prostorski akt za nas najbolj pomemben, ker nam določa, kakšni so pogoji gradnje na določeni parceli.

Po domače povedano to pomeni, da je tukaj točno navedeno, kakšna mora biti streha hiše, dovoljena oblika hiše in kaj je dopustno in kaj ni. Na primer, če si mi želimo zgraditi atrijsko hišo z ravno streho in v prostorskem aktu to ni navedeno, potem si takšne hiše na dotični zemljiški parceli, ne smemo zgraditi.

Zato je zelo pomembno, da pred nakupom parcele, pridobimo vse te informacije, ker na koncu se lahko zgodi, da bomo imeli v lasti parcelo, na kateri pa ne bomo mogli zgraditi svoje sanjske hiše.

Vsi tisti, ki se odločate za nakup parcele in bi radi tam gradili, so postopki naslednji:

  • NAROČITE LOKACIJSKO INFORMACIJO.

Lokacijsko informacijo lahko naročite digitalno, na spletnih straneh občine. Lahko pa preko elektronske pošte pošljete zahtevek za izdajo lokacijske informacije, kjer priložite potrdilo, da je bila plačana tudi taksa. Tretja možnost pa je, da se osebno zglasite na občini in oddate vlogo oz. zahtevek.

  • ZA VEČ INFORMACIJ SE OBRNITE NA STROKOVNJAKA.

Preden se odločite za nakup parcele, vam priporočamo, da se za več informacij obrnete na občino, kjer vam bodo posredovali podatke. Še bolje pa je, da ste v stiku s  tistim, ki vam bo hišo gradil in pripravil vso projektno dokumentacijo.

Cena izdaje lokacijske informacije je 35 eur. Cena je določena na podlagi Zakona o upravnih taksah.

Na koncu vam podajamo še nekaj iztočnic, kadar se odločate za nakup parcele:

  1. Parcela vam mora biti všeč (pomembna je lokacija ter občutek, da se tam počutite domače).
  2. Priporočljiva je zadostna osončenost parcele (super je, če je parcela na sončni legi, kjer boste čez cel dan imeli sonce).
  3. Prednost je, če je parcela RAVNA (v primeru nakupa ravne parcele verjetno ne bo potrebna gradnja podpornih zidov, kar predstavlja precej velik strošek).
  4. V primeru nakupa parcele v NAKLONU pa boste uživali v zelo lepem razgledu. Vse ima svoje prednosti in slabosti.
  5. Na podlagi lokacijske informacije oziroma prostorskega akta moramo preveriti, ali bomo lahko na parceli gradili ter kakšni so pogoji.
  6. Predvsem pa moramo biti odprti za to, da bo mogoče naša hiša na koncu malo drugačna, kot smo jo prvotno imeli v mislih.
Nazaj

Iskanje nepremičnin