Uveljavitev oprostitve plačila davka na premoženje

Nekategorizirano

»Konec januarja se izteče rok za uveljavitev oprostitve plačila davka na premoženje« se zadnje dni pogosto pojavlja po medijih in vedno več vas sprašuje, kaj moramo narediti oz. kaj moramo prijaviti FURSU? 

Večina od vas ne potrebuje narediti NIČ.

Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže, prostore za počitek oziroma rekreacijo. Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik oziroma uživalec uporablja premoženje sam ali ga daje v najem.

Za davek na premoženje so zavezanci vsi, ki imajo v lasti drugo ali celo več nepremičnin. Tudi če te niso večje od 160 kvadratnih metrov. ????️ V to kategorijo spadajo druga, tretja in nadaljnja stanovanja ali hiše, vikendi, garaže, ki niso del bloka ali hiše.

Do 31.1.2023 lahko FURS zaprosijo za uveljavitev oprostitve plačila davka na premoženje tisti, ki so:

– prvi lastniki novih stanovanjskih hiš oziroma stanovanj in garaž, in to za dobo 10 let. Za prvega lastnika se šteje tudi tisti, ki je takšno stavbo podedoval, vendar le v obsegu pravic, ki jih je imel prvi lastnik.
– Naslednja kategorija stavb, za katere davka ni treba plačati, so popravljene in obnovljene stanovanjske hiše oziroma stanovanja in garaže, če se je zaradi popravila ali obnove njihova vrednost povečala za več kot 50 odstotkov.
– Zavezanci z več kot tremi družinskimi člani, ki z njimi v letu pred letom, za katerega se odmerja davek, stalno prebivajo v lastni stanovanjski hiši ali stanovanju, pa se odmerjeni davek zniža za 10 odstotkov za četrtega in enako za vsakega nadaljnjega družinskega člana.????????

Za to ni predpisanega obrazca, pomembno je le, da najkasneje do 31. januarja na Furs pošljejo prosto napisano izjavo. Če rok za to zamudijo, se jim začasna oprostitev plačila davka na premoženje ne bo upoštevala.

Torej velika večina od vas ne potrebuje narediti ničesar. ????

V kolikor pa ste v dvomih ali ste upravičeni do oprostitve pa še enkrat, preglejte zgornje tri točke ali pa pokličite na FURS kjer vam bodo prijazne svetovalke znale točno razložiti, kaj in kako.

Več o tem nam bo povedala naša gostja v nepremičninski kavici dne 15. 2. 2023 BARBARA PLOJ, iz podjetja PRO NOBIS – Nepremičnine in pravo. Če pa vas zanima več o dohodku iz oddajanja premoženja v najem, kjer je rok za oddajo konec februarja, pa bodite z nami že to sredo, kjer bo z nami Adrijana SMONKAR iz SIMPL KONTO.

Nazaj

Iskanje nepremičnin